پست های اخیر

شرکت حمل و نقل شمال و جنوب

پست های اخیر

نحوه فعالسازی پیامک بارنامه

باتوجه به دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،لازم است کاربران جهت استفاده از خدمات پیامک بارنامه نسبت به افزایش اعتبار خدمات مبتنی بر محتوای خود اقدام نمایند.

نحوه استعلام کارت هوشمند راننده

رانندگان محترم می توانند با مراجعه به سایت سازمان راهداری از اطلاعات کارت هوشمند خود نظیر تاریخ کارت هوشمند،وضعیت کارت سلامت،عملکرد یک ساله و… مطلع شوند.

نحوه استعلام کارت هوشمند ناوگان

رانندگان محترم می توانند با مراجعه به سایت سازمان راهداری از اطلاعات کارت هوشمند خودرو خود نظیر وضعیت فعال بودن ،تاریخ معاینه فنی و … مطلع شوند.

نحوه استعلام کارت سلامت راننده

رانندگان محترم می توانند با مراجعه به سایت سازمان راهداری از تاریخ کارت سلامت خود اطلاع پیدا کنند.

نحوه استعلام پیمایش ناوگان

رانندگان محترم می توانند با مراجعه به سایت سازمان راهداری از مسافت پیمایش ناوگان خود مطلع شوند.

کپی شد