زمینه های فعالیت

شرکت حمل و نقل شمال و جنوب

زمینه های فعالیت

  • حمل و صدور بارنامه دولتی ، کلیه محموله ها اعم از سنگین و نیمه سنگین از استان های تهران و البرز
  • حمل و صدور بارنامه دولتی کلیه محموله های ترافیکی از تمام نقاط کشور
  • حمل و صدور بارنامه دولتی ، کلیه محموله ها از تمام نقاط کشور توسط پیمانکاران فعال ، منضبط و حرفه ای
  • ترخیص و حمل کالا از گمرکات استان تهران
کپی شد